મકાન પેશગી સિનિયોરીટી યાદી વર્ષ :-૨૦૧૭

 

મકાન પેશગી કેમ્પનું આયોજન

 

 

વર્ષ-૨૦૧૬-૧૭ માં  સામેલ પરિશિષ્ટ-મુજબના પ્રાથમિક શિક્ષકો દ્વારા મકાન પેશગીના અધ્યતન આધારો રજુ કરવા કેમ્પનું આયોજન તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૭ મંગળવારના રોજ ૧૨-૦૦  કલાકે  જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ ખાતે રૂબરૂમાં હાજર રહેવાનું રાખશો.

 

મકાન ખરીદી/બાંધકામ/રીપેરીંગ/લોનભરપાઇ ના હેતુ માટે આપના ધ્વારા અરજી થયેલ હોઇ તેવા પ્રાથમિક શિક્ષકો ધ્વારા નીચે  મુજબ લાગુ પડતા આધારો સાથે  કેમ્પમાં હાજર રહેશો. જેથી ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધિ તેમજ રજુ કરેલ આધારો ધ્યાનને લઇ સીનીયોરીટી લીસ્ટ મુજબ પેશગી મંજુર કરવાની કાર્યવાહી કરી શકાય

  નીચે મુજબના આધારો સાથે કેમ્પમાં હાજર નશી રહો તો આપ મકાન પેશગી મેળવવા માગતા નથી તેમ સમજી આપની અરજી ફાઇલે કરવામાં આવશે. જેની નોંધ લેશો.

(૧) છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ એલ.પી.સી. (પગાર સ્લીપ)

(ર) રેશન કાર્ડની નકલ

(૩) મકાન બાંધકામ માટેની જમીન માલીકી હોવાના ગ્રામ પંચાયતનો આધાર તેમજ ફોટો.

(૪) મકાન બાંધકામ માટેના પ્લાન/એસ્ટીમેન્ટ

(પ) મકાન બાંધકામ રજા ચીઠ્ઠી

(૬) જે મકાન ખરીદવા ધારેલ હોઇ તે મકાનનો ફોટો રજીસ્ટર બાનાખતની પ્રમાણિત નકલ

(૭) લોન ભરપાઇ હેતુ માટે બાકી બેંક લોનનું સ્ટેટમેન્ટ તેમજ મકાન ના આધારો (મકાનનો કલર ફોટો)

(૮) તા.૦૧/૦૪/૮૯ પછી સરકારી નોકરીમાં દાખલ થયેલ હોય તો બે કરતાં વધુ બાળકો નથી તેવું બાંહેધરી

     ખત

(૯) આપના પતિ/પત્નિ ધ્વારા મકાન પેશગી લીધેલ નથી તેવું બાંહેધરી ખત

 (10) ડી.ઇ.સી.પાટણ  તરફથી આપવામા આવેલ આઇ.કાર્ડ

બિડાણઃ- સીનીયોરીટી લીસ્ટ

મકાન પેશગી વર્ષ :-૨૦૧૭  
 સિનિયોરીટી યાદી   
ક્રમ  નામ  શાળા  તાલુકો  મકાન પેશગી માગણી રકમ  નિવ્રુતિની  તારીખ  પ્રકાર  પ્રકાર   
1 Mr. Savabhai Hajabhai Ahir Vauva Santalpur 400000 31-10-32 General Home Build  
2 Mr. Jivanbhai Madevbhai Ahir c r c parsund Santalpur 400000 31-05-32 General Home Build  
3 Mr. Dahyabhai Somabhai Nayi NavaRampura Sami 390000 30-06-32 General Home Build  
4 Mr. Dineshchandra Dhanabhai Patel Ganeshpura Patan 700000 31-05-22 General Home Build  
5 Mr. Umedbhai Punjabhai Raval Ajuja Patan 700000 30-06-18 General Home Build  
6 Mr. Sartanbhai Gandabhai Bharavad Baspa Sami 500000 30-06-30 General Home Build  
7 Mr. Rameshbhai Joitaram Prajapati Khanpura Patan 480785 31-05-35 General Other Loan Paid Up  
8 Mrs. Minakshiben Naranbhai Thakkar Biliya Sidhhpur 1000000 31-07-26 General Home Build  
9 Mr. Vinodchandra Hemchandbhai Patel Hanumanpura-Vamaiya Patan 400000 31-07-31 General Other Loan Paid Up  
10 Mr. Amrutlal Bhagavandas Sadhu Vagosan Sami 400000 30-06-18 General Home Build  
11 Mr. Nishaben Chamanbhai Patel Singotariya Sami 710000 31-01-43 General Home Purchase  
12 Mr. Mohanbhai Parabatbhai Dabhi Ved Sami 610000 30-06-31 General Home Purchase  
13 Mr. Kirtikumar Ganeshbhai Chaudhari Babara Santalpur 800000 28-02-32 General Home Build  
14 Mrs. Nayanaben Somabhai Solanki Bajaniyapura Harij 600000 31-05-34 General Other Loan Paid Up  
15 Mrs. Shitalben Manubhai Patel Chhogalapura Patan 680000 30-05-39 General Home Purchase    
16 Mr. Nilamkumar Mohanbhai Patel Haidarpura Patan 550000 28-02-40 General Home Purchase  
17 Mr. Kirtibhai Dahyabhai Prajapati Kamalpura Santalpur 800000 30-06-36 General Home Build    
18 Mr. Jagadishchandra Mavajibhai Prajapati Manpura Santalpur 800000 31-10-34 General Home Build    
19 Mr. Rameshkumar Lakshmandas Baudhdhi Tuvad Sami 1000000 30-06-17 General Home Build  
20 Mr. Ushaben Dahyabhai Patel Vadhana Sidhhpur 900000 31-10-35 General Home Purchase  
21 Mr. Prakashkumar Rajnikant Barot Ablauva Patan 796490 30-06-30 General Other Loan Paid Up    
22 Mrs. Binaben Mohanbhai Patel Pragatimandal , Patan Patan   31-12-40 General    
23 Mrs. Urvashiben Bhanajibhai Amin Lanava Chanasma 912000 31-05-28 General Home Build    
24 Mr. Bachubhai Ravabhai Sendhav Biliya Sami 888000 30-06-30 General Home Build  
25 Mr. Kailashben Gandabhai Patel Kanesara Sidhhpur 500000 30-06-29 General Home Build  
26 Mr. Rameshji Chhaganji Thakor Kanchanpura Sami 500000 31-05-33 General Home Build  
27 Mr. Jashavantpuri Maganpuri Gosai Kanchanpura Sami 1500000 31-05-33 General Home Build  
28 Mr. Prakashkumar Manilal Patel Lakshamipura Patan 850000 31-05-34 General Home Build  
29 Mrs. Jagrutiben Deneshbhai Panchal Khanpurada Patan 1189287 31-05-34 General Other Loan Paid Up  
30 Mr. Jorabhai Mafatlal Thakor Juna Porana Radhanpur 500000 31-05-29 General Home Build    
31 Mr. Rameshkumar Dharmabhai Solanki Sotavad Patan 600000 30-06-32 General Home Purchase  
32 Mrs. Jasiben Somabhai Vanakar Khakhalpara Harij 7000000 30-06-17 General Home Purchase  
33 Mr. Prahaladbhai Mafatlal Chauhan Sevalani Sidhhpur 1000000 24-08-07 General Home Build    
34 Mr. Girishkumar PratapSinh Paramar Bhadiya Radhanpur 500000 31-12-35 General Home Build  
35 Mr. Punabhai Akhabhai Ahir Kolivada Santalpur 700000 31-10-35 General Home Build  
36 Mrs. Samuben Fulajibhai Chaudhari Lanava Chanasma 1200000 28-02-33 General Home Purchase  
37 Mr. PravinShankar Jayshankar Joshi Nayatvada Radhanpur 800000 30-06-21 General Home Purchase    
38 Mr. Satishkumar Purushottambhai Sutariya Bhadiya Radhanpur 1000000 31-10-32 General Home Build    
39 Mr. Rajabhai Chelabhai Patel Bhadiya Radhanpur 1000000 31-05-26 General Home Build    
40 Mr. Kanajibhai Ishvarbhai Desai J.P.Kumar , Radhanpur Radhanpur 1000000 30-06-25 General Other Loan Paid Up    
41 Mr. Rameshbhai Amaratbhai Desai Punasan Sidhhpur 900000 24-04-02 General Home Build    
42 Mr. Dipeshkumar Nagajibhai Patel Punasan Sidhhpur 1000000 31-05-28 General Home Purchase    
43 Mr. Aliasagar Sabbir Dodiya Tamboliya Harij 300000 30-06-30 General Home repairing    
44 Mr. Hasamukhbhai Rajubhai Patel Godh(Ranavada) Harij 1050000 30-06-23 General Home Build    
45 Mr. Aravindkumar Ambalal Raval   Sidhhpur 1000000 30-06-29 General Home Purchase    
46 Mr. Bipinchandra Vadhiyari Juna Manka Harij 1400000 30-06-36 General Home Build    
47 Mr. Hiteshkumar Ranajitbhai Barot Delvada Patan 600000 31-01-36 General Home Purchase    
48 Mrs. Vibhutiben Babubhai Patel Lunapura Patan 600000 31-10-34 General Home Build    
49 Mr. Nagajibhai Tejabhai Rabari Lunapura Patan 700000 31-05-31 General Home Purchase    
50 Mrs. Chetanaben Viththaldas Patel Lunapura Patan 500000 31-05-31 General Home Build  
51 Mr. Gamerbhai Maganbhai Desai Mahemadpur Patan 500000 31-05-33 General Other Loan Paid Up    
52 Mrs. Bhavanaben Malajibhai Desai Lakshmipura-Vadani Patan 575000 31-10-32 General Other Loan Paid Up    
53 Mr. Vasantbhai Ishvarbhai Patel Lakshmipura-Vadani Patan 700000 31-05-34 General Other Loan Paid Up    
54 Mr. Bharatji Amaji Thakor ThakorVas(Vahana) Patan 600000 31-10-33 General Home Purchase    
                 
                 
                 

નોંધ:- મકાન પેશગી અરજી કરેલ ઉમેદવાર પૈકી વિધવા/ત્યક્તા/અપંગ/ગ્રીન કાર્ડ ધરાવતા શિક્સકોએ જરૂરી આધારો સાથે કેમ્પમા હાજર રહેવું

   Click Here
   Click Here